Gülüş Estetiği

Gülüş Estetiği

Ağız ve diş sağlığı problemleri kişilerin toplum içerisinde gülüşlerini saklamalarına yol açmaktadır. Bireyler diş ve diş etlerinde oluşan rahatsızlıklar yüzünden dilediği gibi gülemezler. Ayrıca bu durum kişilerin huzursuz hissetmesine de yol açmaktadır. Gülüş estetiği çoğunlukla yukarıda bahsedilen sorunları yaşayan hastalar üzerinde uygulanmaktadır. Bu tedavi sürecinde bireylerin diş eti rahatsızlıkları düzeltilerek daha rahat bir şekilde gülebilmeleri hedeflenmektedir.

Gülüş Estetiği Tedavi Süreci

Gülüş estetiği sürecinde diş bölgesinin estetiğine beyaz estetik ve diş eti bölgesinin estetiğine de pembe estetik adı verilmektedir. Tedaviye başlanmadan evvel hastaya geçireceği diş eti operasyonu ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Daha sonra röntgen çekilerek bireyin diş etinin yapısı kontrol edilir. Çekilen röntgen üzerinde hastanın diş etlerinin hangi seviyede olması gerektiği de belirlenmektedir.  Ayrıca röntgen üzerinde hastada apse var mı diye bakılarak analiz edilir. Yapılacak olan kaplamanın türü ve alt-üst damak için gerekli tedaviler hakkındaki süreç hastaya anlatılır. Bazı hastaların üst ve alt dişleri birbiri ile birleşmez. Böyle bir sorunla karşı karşıya kalındığı durumlarda diş teli kullanımı önem taşımaktadır. Bu uygulama sadece gerekli durumlarda başvurulması gereken bir tedavi yöntemidir. Sosyal bir fobi haline gelen ve yaşamı engelleyen durumlarda gülüş estetiği seçeneği hasta ve doktorun ortak kararıyla değerlendirilebilmektedir.

Neler Yapılıyor?

Diş yapısı cinsiyete göre değişiklikler göstermektedir. Erkeklerde diş yapısı köşeliyken kadınlarda yumuşak kavisli bir yapıya sahiptir. Erkeklerde ön iki dişin boyutu diğerlerine oranla aynıyken kadınlarda önde bulunan iki dişin oranı diğer dişlere kıyasla daha yüksek olabilmektedir. Bu yüzden Gülüş Estetiği uygulamalarında cinsiyet farklılıklarından doğan diş yapı farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Yüz köşeli bir yapıya sahipse, dişler yüzlere göre ayarlanmalıdır. Yüz yuvarlaksa, diş hatlarının yüzün şekline göre orantılı ayarlanması gerekmektedir. Tedavi süreci kişinin diş ve diş eti yapısına göre değişmektedir. Tedavi kimi zaman tek seansta tamamlanırken kimi zamanda birden fazla seansta tamamlanabilmektedir.

Tedaviye başlamadan önce tüm sorularınızla ilgili cevapları Dr. Özcan Çakmakcıoğlu ile iletişim kurarak alabilirsiniz. Özcan Çakmakcıoğlu özellikle diş tedavilerinde estetik uygulamalar alanında akademik ve klinik tecrübeleriyle bu alanda hizmet vermektedir.